Historia

Metsästystä oli harrastettu Niinisalon Varuskunnan alueilla Varuskunnan alkuajoista lähtien. Upseerien Metsästysyhdistyksen alaosasto oli ensimmäinen metsästystä harrastanut järjestö varuskunnan alueilla. Metsästyspaineen kasvaessa tuli tarve perustaa uusi kaikki varuskuntalaiset kattava yhdistys. Seuran perustamiskokous pidettiin silloisen varuskunnan päällikön eversti Aimo Ensio Mattilan johdolla 10.10.1962. Nimeksi valittiin Niinisalon Varuskunnan Metsästysseura ja rekisteröinnin jälkeen nimen perään tuli kirjaimet ry.

Metsästysmaiksi vuokrattiin silloin Puolustusministeriön omistama Niinisalon varuskunnan harjoitusalue. Kokonaispinta-ala oli noin 14000 hehtaaria. Alue sijaitsee Hämeenkankaan ja Pohjankankaan harjuilla ja niitä reunustavilla suoalueilla. Pituutta on yli 40 kilometriä ja leveyttä enimmillään noin 6 kilometriä. Harjujen välissä on Niinisalon Varuskunta Valkiajärven rannalla. Puolustusministeriön hallitsemat maa-alueet ovat siirtyneet Metsähallituksen omistukseen.

Nykyisin seuraan kuuluu n. 45 jäsentä.


Vuosittain palkitaan aktiivisessa seuratyössä kunnostautuneet jäsenet. Kuvassa on vuoden 2005 seuratoiminnan palkinnot ja muistamiset. Kuva T Röpetti.


Kuvassa puheenjohtaja Raimo Soininen luovuttaa seuran standardin Matti Niemensivulle merkkipäivän johdosta helmikuussa 2006. Kuva T Röpetti