METSäSTYS JA TOIMINTA METSäSTYSSEURASSA

Seuran alueella metsästetään Pohjoissatakuntalaiseen ympäristöön kuuluvaa riistaa. Tärkein riistaeläin on hirvi, mutta myös metsäkanalintukannat ovat aina olleet alueella vahvat. Myös alueen vesistöissä pesii pieni vesilintukanta. Tuhoeläimiä pyydetään mahdollisuuksien rajoissa. Uusina riistaeläiminä on alueelle kotiutunut metsäkauris. Petoeläimien suden, karhun sekä ilveksen jälkiä on ilmestynyt maastoon viime aikoina varsin usein.

Metsästykseen olennaisesti kuuluva metsästyskoirien kouluttaminen on ollut mukana seuran perustamisesta lähtien, Suomen ajokoirien, erilaisten lintukoirien ja hirvikoirien menestyksellinen työskentely on ollut monien jahtiretkien kohokohtia.

Riistakannan määrää seurataan vuosittain riistalaskennoilla. Hirvet lasketaan metsästyksen yhteydessä sekä lento tai maalaskennalla talvisin.

Riistakolmio lasketaan talvella ja kesällä. Metso ja teerikannat tarkistetaan keväisin soidinlaskennalla. Sorsapoikueet lasketaan kesällä.


Maalintukannat kestävät järkevän verotuksen. Kuvassa on erään onnistuneen syksyisen jahtipäivän antama saalis. Kuva P Manninen
Hirvijahdissa syksyllä 2003 ammuttiin lihapainoltaan n 275 kg suuruinen hirvi. Sarvipiikkien lukumäärä oli 12. Kuvassa on jahtipäällikkö Matti Niemensivu ihailemassa uroshirveä ampujan Jukka Salomäen kanssa. Kuva V Merivirta.