RIISTANHOITO

Vastuuntuntoisena metsästysseurana riistanhoito on kuulunut seuran toimintaan alusta saakka. Metsästysalueet ovat karua pohjois-satakuntalaista harju ja suomaastoa. Riistatiheys ei ole tiheä, mutta kanalinnut viihtyvät alueilla hyvin. Riistapellot, ruokintapaikat, nuolukivet, pesäpöntöt ym. riistan elinolosuhteiden edistämiskeinot ovat kuuluneet toimintaan vuosittain jatkuvana tehtävänä. Valikoiva metsästys ja saaliskiintiöt ovat osa riistanhoitoa. Laajat rauhoitusalueet auttavat monipuolisen riistakannan säilymiseen tehokkaasti.

Suurena saavutuksena voidaan pitää 1940-luvulla kuivatun Korvajärven kunnostustyötä vuosina 1993-1996, jossa kuivatettu järvialue palautettiin vesilintujen pesimiskäyttöön.


Korvajärvi kuvattuna kevättulvien aikaan Kuva P Manninen.Korvajärvelle istutettiin metsähanhia siinä toivossa, että muuttoparvet pysähtyisivät tapaamaan asukkaita. Kuvassa on seuramme puheenjohtaja Raimo Soininen istutuspuuhassa. Kuva P Manninen.